Obchodné podmienky

 

 1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 2. Spôsoby zaplatenia tovaru
 3. Spôsoby dodania tovaru
 4. Reklamácie a záruka tovaru
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
 6. Ochrana osobných údajov
 7. Doručovanie
 8. Záverečné ustanovenia

1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy


Obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.parfemy-elnino.sk prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou el nino parfum, s.r.o. so sídlom Pražská 1816, 509 01 Nová Paka, Česká Republika, IČ: 25292285, zapísanou u Krajského súdu v Hradci Králové, spisová značka C 13548.

Podnikanie je prevádzkované na týchto obmedzených územiach: Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a/alebo Normanské ostrovy.

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne www.parfemy-elnino.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a tiež aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 6. Čísla objednávok sú náhodne generované a slúžia ako unikátne heslo pre komunikáciu s obchodom. Potvrdenie objednávky s jej číslom je zaslané iba na e-mail kupujúceho (popr. telefón kupujúceho v prípade osobného odberu) a predajca nenesie zodpovednosť za možné zneužitie čísla objednávky a jeho použitia inou osobou.
 7. Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym e-mailom na zadaný e-mail.
 8. Ceny a Zľavy - Všetky ceny (aj akčné) platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemôžu byť kombinované a sčítané.
 9. Testery nie sú určené na osobnú spotrebu koncovými zákazníkmi. Testery môžu byť použité len na prezentáciu a vyskúšanie parfumov alebo kozmetiky pri predaji na prevádzkach kupujúcich. Objednávkou testeru kupujúci berie túto skutočnosť na vedomie a zaväzuje sa nepoužiť tester na osobnú spotrebu ani ho nepredať ďalej koncovému zákazníkovi.
 10. Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky. Ak je objednávka hradená vopred, platba vám bude vrátená späť v niekoľkých nasledujúcich dňoch.
 11. Dodávateľ má právo odmietnuť vybavenie objednávky v prípade, že množstvo tovaru nezodpovedá obvyklému množstvo tovaru určenému pre osobnú spotrebu. V prípade sporu o to, koľko je obvyklé množstvo pre bežnú osobnú spotrebu, je vždy rozhodujúce stanovisko dodávateľa. Nákupy na komerčné účely na maloobchodných stránkach www.parfemy-elnino.sk sú výslovne zakázané.
 12. Akákoľvek objednávka výrobkov nasledujúcich značiek nesmie prekročiť päť (5) jednotiek rovnakej referenčnej položky (SKU): Azzaro, Cacharel, Diesel, Ralph Lauren, Viktor & Rolf, Urban Decay, Paloma Picasso, Guy Laroche.

2. Spôsoby zaplatenia tovaru

 1. Platba platobnou kartou - zdarmaPozrite sa na bližšie informácie o platbe platobnou kartou. 
 2. Formou dobierky -  1 €. 
 3. Prevodom na účet online - zdarma. Postup a podrobnosti nájdete na tejto stránke.

Všetky ceny v internetovom obchode www.parfemy-elnino.sk sú konečné vrátane DPH.

Obchodné podmienky pre českých zákazníkov sú zhodné s obchodnými podmienkami pre slovenských zákazníkov.

 

3. Spôsoby dodania tovaru


Termíny doručenia sú iba orientačné a závisia od aktuálnej situácie a kapacity jednotlivých prepravných spoločností.

Pri objednávkach do 15 € účtujeme 1 € za balné. Spoplatnenie balného pri malých zásielkach nám pomáha pokryť náklady spojené s baliacim materiálom a prácou skladníkov.

 1. Kurierom SPS - doprava 3,69 € 
 2. balíkovo - doprava 2,50 €
 3. GLS - doprava 3,99 €
 4. Packeta - doprava 2,99 €. Viac informácií https://www.packeta.sk/.
 5. Osobné vyzdvihnutie - 1 € - na predajni v obchodnom centre Cubicon. Vaša objednávka je pripravená na vyzdvihnutie počas 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia na pobočku. 

Informácia o skladovosti u ponúkaného tovaru sa môže líšiť v závislosti na postupnom vypredávaní a má čisto informatívny charakter. V prípade, kedy zákazník objedná tovar uvedený ako skladom a predajca ho nebude fyzicky mať skladom k dispozícii, bude Vás kontaktovať naše zákaznícke oddelenie.

Venujte pozornosť pri vyplňovaní dodacích údajov. Po odoslaní objednávky nie je z dôvodu kontrolného hlásenia možné meniť fakturačné údaje.

4. Reklamácie a záruka tovaru

 • Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne www.parfemy-elnino.sk a právnym poriadkom platným v SR.
 • Tovar je možné reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku.
 • Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Dopravca neručí za nesprávne zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri doprave, aj keď sa poškodenie prejavilo pred transportom. Ďalšie informácie nájdete v reklamačnom poriadku.
 • Záruka začína dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Kvalita a množstvo

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.
 • Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré dodávateľ popisuje, uvádza v reklame, ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov.
 • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

Obrázky tovarov môžu mať čisto informatívny charakter z dôvodu novo formulovanej vône, či vonkajšieho vzhľadu krabičky.) 

 • Zobrazované zľavy u produktov sú zaokrúhľované matematicky na celé čísla.

Prevzatia tovaru

 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Ak zistí zákazník poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa predajne.
 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odporúčame tiež vyššie uvedený postup dodržať, predíde tým prípadným komplikáciám. Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 60 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, stačí v tomto termíne oznámiť dodávateľovi, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu dodávateľa. Tovar nesmie byť používaný, poškodený, alebo nesmie byť inak znížená jeho hodnota. V opačných prípadoch si môže dodávateľ od spotrebiteľa nárokovať náhradu nákladov skutočne vynaložených v spojení s vrátením tovaru. Po prijatí vráteného tovaru predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

Na webovej stránke predávajúceho môže spotrebiteľ vyplniť elektronický formulár na odstúpenie od zmluvy. Alebo si spotrebiteľ môže stiahnuť vzorový formulár vo formáte pdf, písomne ho potvrdiť a odoslať na e-mailovú adresu info@elnino.sk.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od  kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je pultový predaj priamo na predajni (bez existujúcej objednávky z e-shopu sa nejedná o zmluvu uzavretú na diaľku).
Okrem tohoto prípadu spotrebiteľ nemôže súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Tovar je možné vrátiť nasledujúcimi spôsobmi:
A) doručiť do našej predajne

B) zaslať cez Packeta
- Tovar dobre zabaľte, na škatuľu napíšte „VRÁTENIE TOVARU“  a prineste ju na pobočku Packeta, ktorá umožňuje zaslanie tovaru späť.
- Obsluhe len povedzte PIN 96206189 a odovzdajte balíček. Obsluha vám vydá potvrdenie o prevzatí.
- Vrátenie tovaru cez službu Zásiekovňa je v prípade odstúpenia od zmluvy spoplatnené sumou 2 €, ktorá vám bude dodatočne odpočítaná pri vrátení peňazí na váš účet. 

C) zaslať bez dobierky na adresu 
Elnino.sk (sídlo Expandeco)
Fraňa Kráľa 839/16
966 81 Žarnovica
Slovenská republika

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď predmetný tovar nie je na sklade, alebo ho nie je možné dodať, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, a pod.).

6. Ochrana osobných údajov


Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

7. Doručovanie

Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

8. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 3. V prípade zmeny obchodných podmienok získate pôvodné obchodné podmienky platné v dobe uzavretia kúpnej zmluvy žiadosťou zaslanou na e-mail info@elnino.sk

Tieto obchodné podmienky sú platné od 12. 2. 2024.

 


Archív obchodných podmienok

Doprava:
Platba:
Certifikácia:
Made with by PragueBest