Reklamačný poriadok

Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru
el nino parfum, s.r.o, Pražská 1816, 509 01 Nová Paka, Česká republika

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkov. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z následovných možností:

  • Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa reklamacie@elnino.sk
  • Poštou (bez dobierky) na adresu prevádzkovateľa
  • Telefonicky + 421 220 570 778
  • Osobným doručením

a následne zaslať (bez dobierky) alebo doručiť reklamovaný tovar v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s vyplneným reklamačným formulárom (formulár na stiahnutie TU) a kópiou predajného dokladu na adresu prevádzkovateľa:

el nino parfum, s.r.o
Pražská 1816
509 01 Nová Paka

Povinnosti predávajúceho

O priebehu reklamácie sa môže zákazník informovať na telefóne uvedenom v kontaktoch.

Reklamácia spolu s vadou bude vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť stručný popis závady.

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

V prípade oprávnenej reklamácie hradí predajca minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť. Ak si kupujúci zvolí napr. drahšiu kuriérsku službu oproti bežnej pošte alebo inej najlacnejšej variante, vracia predajca len sumu zodpovedajúcu cene najlacnejšie dopravy, ktorú mal v čase odosielania kupujúci na výber naprieč všetkými dopravnými spoločnosťami. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov ktoré vznikly na jeho strane.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v následujúcich prípadoch:

  • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je potrebné riešiť s dopravcom pri prevzatí),
  • neodborným zachádzaním,
  • tovar bol poškodený živlami,
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním.
  • alergickú reakciu či iné zdravotné ťažkosti nemožno považovať za chybu výrobku, ale jedná sa o individuálnu reakciu na určitú zložku v danom produkte.
Doprava:
Platba:
Certifikácia: