Súhlas so spracovaním osobných údajov pre zasielanie notifikácií stráženia tovaru

1. Udeľujete týmto súhlas El nino parfum s.r.o., so sídlom Pražská 1816, 50901, Nová Paka, IČ: 25292285, Spisová značka C 13548 vedená u Krajského súdu v Hradci Králové  (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovala Vašu e-mailovú adresu.

2. E-mailová adresa bude spracovaná za účelom zasielania upozornení o pohybe ceny a zmene dostupnosti zvoleného tovaru.

3. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v notifikácii. Späťvzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania notifikácií.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

poskytovateľ webhostingových služieb, spoločnosť TLAP s.r.o., so sídlom č.p. 19 391 43  Běleč, IČ: 28094433

spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438

Prípadne ďalší Spracovatelia, s ktorými má Správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu.

5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie spracovania,

požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - vymazanie Správca prevedie, pokiaľ toto vymazanie nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami,

na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,

podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené následkom spracovania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.

Doprava:
Platba:
Certifikácia:
Made with by PragueBest