Súhlas spracovaním osobných údajov - registrácia užívateľa

1.Udeľujete týmto súhlas El nino parfum s.r.o., so sídlom Pražská 1816, 50901, Nová Paka, IČ: 25292285, Spisová značka C 13548 vedená na Krajskom súde v Hradci Králové (ďalej  len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa a dodacia adresa
 • dátum narodenia
 • telefónne číslo
 • názov firmy
 • IČO, DIČ
 • podobizeň
 • Meno, priezvisko, e-mailovú adresu, dátum narodenia je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu a je nutné spracovať za účelom vytvorenia zákazníckeho profilu.
 • Adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, názov firmy, IČO, DIČ budú spracované na doplnenie fakturačných údajov.

Podobizeň bude spracovaná za účelom úpravy používateľského profilu podľa priania zákazníka.

Informácia o profile na sociálnej sieti Facebook a Google bude spracovaná v prípade prepojenia používateľských profilov na doplnenie registračných údajov.

2. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje Správcu.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • poskytovateľ webhostingových služieb, spoločnosť TLAP s.r.o., so sídlom č.p. 19 391 43  Běleč, IČ: 28094433
 • spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438
 • Prípadne ďalší Spracovatelia, s ktorými má Správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu.

4.Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - vymazanie Správca prevedie, pokiaľ toto vymazanie nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami,
 • na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené následkom spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.
Doprava:
Platba:
Certifikácia:
Made with by PragueBest