Obchodné podmienky

 

1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne www.parfemy-elnino.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a tiež aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 6. Vyplnením registračného formuláru, či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne www.parfemy-elnino.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
 7. Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym e-mailom na zadaný e-mail.
 8. Ceny a Zľavy - Všetky ceny (aj akčné) platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemôžu byť kombinované a sčítané.
 9. Zrušenie objednávky - Objednávku môžete zrušiť e-mailom alebo telefonicky. Stačí poslať číslo objednávky a kontaktný údaj na Vás.

2. Spôsoby zaplatenia tovaru

 1. Platba platobnou kartou. Prepravná služba IN TIME, DHL Parcel SK - doprava 2,99 Eura. Pozrite sa na bližšie informácie o platbe platobnou kartou.
 2. Formou dobierky (platíte pri prevzatí zásielky v Eurách). Prepravná služba IN TIME, DHL Parcel SK - doprava 2,99 Eura
 3. Prevodom na účet online.  Prepravná služba IN TIME, DHL Parcel SK - doprava 2,99 Eura. Postup a podrobnosti nájdete na tejto stránke.

   Všetky ceny v internetovom obchode www.parfemy-elnino.sk sú konečné vrátane DPH.

Obchodné podmienky pre českých zákazníkov sú zhodné s obchodnými podmienkami pre slovenských zákazníkov.

3. Spôsoby dodania tovaru

Kurierom DHL Parcel SK - doprava 2,99 Eura. Doba dodania je vo väčšine prípadov do 2 pracovných dní od expedície. Vašu zásielku môžete sledovať na stránkach PPL.

Kurierom IN TIME - doprava 2,99 Eura. Doba dodania je vo väčšine prípadov do 2 pracovných dní od expedície. Vašu zásielku môžete sledovať na stránkach IN TIME.

Balíkomat 24/7 - doprava 2,99 Eura. Zásielku si môžete vyzdvihnúť kedykoľvek do 72 hodín od jej uloženia do balíkomatu. Pozrite sa, kde je váš najbližší balíkomat.

Objednávky spracovávame ihneď po ich prijatí, teda nieje možné zlúčiť objednávku do jednej zásielky či dodatočne editovať. Víkendové objednávky, či objednávky realizované cez sviatky sú odoslané vždy prvý nasledujuci pracovný deň.

4. Reklamácie a záruka tovaru

 • Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne www.parfemy-elnino.sk a právnym poriadkom platným v SR.
 • Tovar je možné reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku.
 • Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Dopravca neručí za nesprávne zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri doprave, aj keď sa poškodenie prejavilo pred transportom. Ďalšie informácie nájdete v reklamačnom poriadku.
 • Záruka začína dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Kvalita a množstvo

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.
 • Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré dodávateľ popisuje, uvádza v reklame, ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov.
 • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

Obrázky tovarov môžu mať čisto informatívny charakter z dôvodu novo formulovanej vône, či vonkajšieho vzhľadu krabičky.)

Prevzatia tovaru

 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Ak zistí zákazník poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa predajne.
 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odporúčame tiež vyššie uvedený postup dodržať, predíde tým prípadným komplikáciám. Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, stačí v tomto termíne oznámiť dodávateľovi, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu dodávateľa. Tovar nesmie byť používaný, poškodený, alebo nesmie byť inak znížená jeho hodnota. V opačných prípadoch si môže dodávateľ od spotrebiteľa nárokovať náhradu nákladov skutočne vynaložených v spojení s vrátením tovaru. Po prijatí vráteného tovaru predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

Dodávateľ má právo odmietnuť vybavenie objednávky v prípade, že množstvo tovaru nezodpovedá obvyklému množstvo tovaru určenému pre osobnú spotrebu. V prípade sporu o to, koľko je obvyklé množstvo pre bežnú osobnú spotrebu, je vždy rozhodujúce stanovisko dodávateľa. Nákupy na komerčné účely na maloobchodných stránkach www.parfemy-elnino.sk sú výslovne zakázané.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď predmetný tovar nie je na sklade, alebo ho nie je možné dodať, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, apod.).

6. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 3. V prípade zmeny obchodných podmienok získate pôvodné obchodné podmienky platné v dobe uzavretia kúpnej zmluvy žiadosťou zaslanou na e-mail info@elnino.sk

7. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.parfemy-elnino.sk, spoločnosť el nino parfum, s.r.o. prehlasuje, že poskytuje svoje služby v súlade zo zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Všetky získané osobné údaje zákazníkov budú používané len pre účely obchodné a marketingové v zmysle plnenia služieb zákazníkom. Nebudú poskytnuté tretím osobám a ani inak zneužité.

Zákazník využíváním služieb tohoto elektronického obchodu súhlasí s zhromaždovaním osobných údajov. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze a o zrušenie svojej registrácie. Môže tak vykonať mailom na info@elnino.sk alebo telefonicky na čísle +421 233 056 981. Svoje údaje môžete tiež zmeniť alebo zmazať v zákaznickom oddelení.

Návštevníci stránok predajca www.parfemy-elnino.sk súhlasí s užívaním služieb personalizovaného retargetingu RTB. Návštevník stránok predajca má možnosť sa z technológie RTB odhlásiť na nasledujúcej stránke: https://rtbhouse.com/privacy/ .

Tieto obchodné podmienky sú platné od 13. 9. 2016

Značky parfumov a kozmetiky