Reklamačný poriadok

Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru

el nino parfum, s.r.o, Pražská 1816, 509 01 Nová Paka, Česká republika

 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkov. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z následovných možností:

  • Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa reklamacie@elnino.sk
  • Poštou (bez dobierky) na adresu prevádzkovateľa
  • Telefonicky
  • Osobným doručením

 

Povinnosti predávajúceho

 O priebehu reklamácie sa môže zákazník informovať na telefóne uvedenom v kontaktoch.

Reklamácia spolu s vadou bude vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od dňa uplatnenia reklamáci, as sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť stručný popis závady.

 

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

V prípade oprávnenej reklamácie hradí predajca minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť. Ak si kupujúci zvolí napr. drahšiu kuriérsku službu oproti bežnej pošte alebo inej najlacnejšej variante, vracia predajca len sumu zodpovedajúcu cene najlacnejšie dopravy, ktorú mal v čase odosielania kupujúci na výber naprieč všetkými dopravnými spoločnosťami. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov ktoré vznikly na jeho strane.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v následujúcich prípadoch:

  • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je potrebné riešiť s dopravcom pri prevzatí),
  • neodborným zachádzaním,
  • tovar bol poškodený živlami,
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním.
Značky parfumov a kozmetiky